11 september 2015

Onderzoek BBC

Uit een onderzoek van de BBC (dan is het dus een goed onderzoek) is gebleken dat de manier
van lesgeven van nu niet goed is! Lees hier:


De BBC heeft onderzocht wat er blijft hangen na een vorm van mondelinge overdracht (bijvoorbeeld een les): 55% uit de context, 38% van de non-verbale communicatie en slechts 7% van de verbale communicatie.
"Dit betekent dat een traditionele lessituatie een weinig effectieve vorm van kennisoverdracht is; daar komt bij dat als je kinderen continu dwingt iets te leren waar zij het nut niet van inzien, er nog minder blijft hangen en de motivatie laag is."

Dus zelfs de BBC is het met ons eens! Nu de Tweede Kamer nog... 

Wij gaan in ieder geval ons best doen!


Groetjes van ons! ♪♫