25 maart 2016

Vakken & leren vanuit waarom


Waarom hebben we aparte vakken, als in de realiteit alles samenhangt? Kijk maar eens naar het plaatje hierboven. In het echte leven kom je deze vakken bijna nooit los tegen, maar altijd gecombineerd!


Wat zijn vakken eigenlijk?
Tja, niet meer dan een soort benamingen om de wereld wat beter te begrijpen. De wereld wordt ingedeeld in aparte stukjes die met elkaar samen zouden moeten hangen. Per stukje worden de informatie en vaardigheden gegeven die je nodig zou moeten hebben om te kunnen functioneren later.

Maar:

In de echte wereld hangt alles samen!

En daarom zijn vakken een beetje een achterhaald systeem. Het zou véél beter zijn als we op school ook leren hoe alles samenhangt. En dat kun je doen door niet vanuit vakken te kijken, maar vanuit een bepaald thema. Over dat thema kun je allerlei informatie zoeken en op allerlei manieren mee aan de slag. Zo gaan we op school ook nog eens aan de slag met het nieuws! Bovendien blijft er veel meer hangen als er context is. Als de secties gaan samenwerken sluit alles mooi op elkaar aan en ook het niveau. Nu heb ik vakken die een heel hoog niveau hebben, en vakken waarbij ik me afvraag of terug ben op de basisschool.


Waarom
Ik dacht dat ik jullie wel eens verteld had over leren vanuit 'waarom'. (Klik hier voor een filmpje erover.) Maar ik kom er net achter dat dat blogbericht nooit online is geweest. Ach, dan leg ik het jullie nu uit.

Op school gaat het meestal zo: de docent zegt wat je moet leren. Niet waarom je iets moet leren! Terwijl dat een heel belangrijk gegeven is. Als je weet waarom iets handig is om te leren, wíl je het meestal ook leren. Bovendien: waarom zou je je best doen om iets te leren waarvan je niet weet waarvoor je het nodig hebt, en of je het überhaupt wel nodig hebt?

Nu gaat het zo:
Leraar: 'Dit moet je leren.'
Leerling: 'Maar waarom dan?'
Leraar: 'Omdat ik het zeg.'

En het moet zo:
Leraar: 'Wil je dit kunnen? Dat is handig omdat (vul een reden in).'
Leerling; 'Ja, dat wil ik!'
Leraar: 'Komt dat even goed uit, want dat gaan we vandaag leren!"
Leerling: 'Yes!'

Noot van de schrijver: dit is dan wel een droomscenario, het werkt wel echt

Waarom ik dit erbij haalde? 
Als de secties gaan samenwerken, de vakken samenhangen en we leren vanuit thema's is leren vanuit waarom ook een stuk makkelijker toe te passen!

Ik hoop dat scholen meer op deze manier gaan werken. Want daar krijg je blije en slimme kindjes van. En dat is wat we willen!

Groetjes Willemijn